lördag 3 maj 2008

1950's no more war, but what to wear?

På 1950-talet upplevde modevärlde en ny glansperiod. Det var en tid av nostalgi, återuppbyggnad, förändring och klassisk still. Efter andra världskriget när modehusen i Paris vaknade upp igen lanserade Dior den "nya looken". Eftersom man inte längre behövde spara på tyget blev kjolarna längre, samtidigt introducerades en mer tillspetsad kontrast genom den ännu smalare midjan, tillsammans med de breda axlarna skapades den nya siluetten, denna kan närmast beskrivas som två trianglar med spetsarna mot varandra.
Både män och kvinnor använde nu byxor, det blev populärt med en trekvartsmodell, koftor och helheter där överdelen och underdelen hörde ihop blev också moderiktiga. Kvinnornas hår var lockigt och halvlångt, sminket var också viktigt, speciellt det röda läppstiftet. Stora designer namn som idag blivit modeikoner är t.ex. Hubert de Givenchy och Coco Chanel
Kändiskulturen från USA fortsatte att influera mode världen. Det var kanske det mest effektiva sättet att sprida en trend, hade Marilyn Monroe, Grace Kelly eller Audrey Hepburn på sig något i en film, kunde man garanterat se samma stil på unga damer runt om i världen inom kort.
Samtidigt som mode och kultur blev allt viktigare, hade kriget ändrat folks attityder. På 20 och 30 talet trodde man på progress och förändring, nu värnade man om stabilitet och ordning. Detta syntes både i modet, i musiken, i hemmen och i politiken. Kvinnor skulle vara kvinnor och deras viktigaste roll var att sköta barnen, hushållet, sig själva och sina män. Samhällsrollerna och kraven var mycket strikta och snäva.

Smånigom uppstod dock en reaktion mot detta. Ungdomen startade en sorts kulturrevolution, de försökte frigöra sig och omdefiniera sig själva, ta avstånd från den stränga ordningen och kriget. Ett av revolutionens uttryck blev rock and roll, tillsammans med bl.a. en starkare sexualisering skapades en ny ungdomskultur, något som inte egentligen existerat förut. Tidigare hade ungdomar klätt sig på samma sätt som sina förädrar. Nu blev Elvis och andra rebelliska idoler förebilder för den nya allt annat än outmanande stilen.
Vuxna män använde ännu kostymer och liknade lättare men städade kläder, ungdomarna började använda jeans, korta tighta blusar och jackor, håret stylades med vax och frisyren var mer fixad och uppseendeväckande än tidigare.
Flickorna använde mer figurnära byxor, kjolar och blusar än tidigare, de framhävde sin sexualitet och kvinnlighet. Speciellt ungdomar tog intryck från olika former av populärkultur, visserligen var den rebelliska stilen då mer subkulturell men den kom att påverka den framtida modevärlden på ett betydande sätt.In the 1950's the fashion industry reawoked. It was a time of nostalgy, bulding up society, change, and a classical style. After the second worldwar when the fashion houses reopened, Dior introduced the "new look". Since there was no longer a need to save fabric the skirts became longer, at the same time the waist was to be smaller, together with the broad shoulders the new silhuette was introduced. It can best be described like two triangles against each other.
Trousers where now commonly worn by both men and women, the most popular model was the 3/4 style, cardigans, and sets where the top or jacket and the skirt matched perfectly also became fashionable. The women cut theur hair to and middle length, and made it curly, the make up was also important, especially the red lipstic. Now some very important designer houses made a name for themselves, just to name a couple of them we have Hubert Givenchy and Coco Chanel, who are important names to this day.
The celebrity culture from Hollywood still influensed the fashion industriy greatly. It was one of the most effective ways to create a trend. If Marilyn Monroe, Grace Kelly or Audrey Hepburn wore something in a movie, women all over the world would soon be wearing it too.
Even if fashion and culture became more and more important, the war had still changed peoples attitudes. In the 1920's and 30's there was a belief in progress and change, now people where looking for stability and order more than anything. This is something that influenced both fashion, music, family values and politics. Women had to be women, and their most important task in life was to take care of the children, the household, themselves and their men. The gender roles and expectations were very strict and tight.
After sometime though a contrary movement against this was born. The youngsters wanted to rebell, redefine them selves and brake free from the order and the war. One of the faces of this revolution was rock and roll, togheter with among other things a stronger sexualisation the new youth culture was created, something that really hadn't existed before. Untill the 1950's adults and youngsters had been dressing alike, now rebellious idols like Elvis Presley became the style icons for the new fashion.
Grown up men still wore suits, cardigans and other classical clothes, but young men started to wear jeans, tight blouses, leather jackets and style their hair with grease in a messy and challenging way. The girls used tighter trousers, skirts and blouses, they empazized their sexuality and femininity. Especially the younger generations took influences from popular culture. Even if the new style then was more sub cultural, it has influenced the fashion world of today in an important way.

2 kommentarer:

mikaela sa...

hej! jag bara undrar om du har fler bilder på diorklänningar från 50-talet? letar nämligen efter en klänning som jag såg i en bok men jag kan inte hitta den någon annan stans! några tips på vart jag kan leta? var fick du din bild ifrån?

Anonym sa...

Hej jag är elev från kopparlunds gymnasiet som arbetar om 1950-talets mode, jnag undarar om jag kunde få använda en bild. Den med en kvinnan med blåa klänninge?
mejl: abdi.jamal@kgy.se