torsdag 24 april 2008

Timeless and feminine!Reklamposter, Commercial posterstyle.comstyle.com

style.com

style.com

måndag 21 april 2008

1930 & 1940-axelvaddar och krig, shoulderpads and war.


1920-talets syn på mode som något viktigt, och en form av konst dröjde kvar in på 30-talet. Småningom började dock sviterna av den stora världsomspännnade depressionen synas också i modet. Man sökte stabilitet och en återgång till de traditionella värdena.
På 1930 talet kom en ny sorts siluett, från timglasfiguren, till den raka pojkaktiga på 1920 talet, sattes nu störst fokus på axlarna. Man hade vida fjärils eller puff-ärmar och både män och kvinnor använde axelvaddar för att skapa den v-formade överkroppen. Kvinnans midja blev åter viktig, man ville att kvinnor skulle vara mer traditionella och inte skapa oreda i samhället genom sitt ifrågasättande av könsroller och familjevärden. Också kjolarna skulle vara längre, man sökte helt enkelt ett mindre utmanande mode. Trots det höll sig byxmodet och det korta håret för kvinnorna kvar ända fram till början av 40-talet
Det ledande modeinfluenserna kom från Amerika, delvis för att Frankrike hade stora samhälleliga problem, men också för att Amerika och Hollywoods musikal och film kultur upplevde ett uppsving och tog sig över atlanten. Idol-kulturen, med mode och filmstjärneförebilder hade stor inverkan på modevärlden och folks sätt att ta till sig trenderna.
Accessoarerna blev allt viktigare, väskor, skor, handskar och hattar blev essentiella för att skapa den rätta helheten. Skorna hade runda tår, och breda klackar, den lilla huvudnära hatten från 20-talet var fortsättningsvis populär.
Under andra världskriget,i början av 40-talet,upplevde modevärlde en stagnering. Folk hade inte råd att köpa så mycket nya kläder och det ansågs i övrigt opassande att vara allt för glamorös och fåfäng.Kvinnor bar kjolar som räckte ända ner till knäna eller längre, enkla blusar och jackor. Midjan var smalare och håret blev längre. Samtidigt började kvinnor använda byxor i större utsräckning, detta var praktiskt eftersom de utförde mycket av männens arbete.
För männen kom också starka influenser från film och musikal-världen. Bland de största förebilderna har vi Fred Astaire, Cary Grant, and Gary Cooper. De var först med den sk. London-draperingen. Kostymerna blev lättare, lösare och bekvämare. Mera tyg vid axlarna, ärmarna och byxbuntarna, samtidigt som midjan lyftes fram m.h.a. insnitt.
Krigets infuelser i mansmodet syntes mest i fråga om en mer dämpad färgskala, men också skärningen blev enklare och mer uniformlik. De överdrivna propotionerna ansågs opassande.
Förövrigt, kom ett allt sportigare mode, män fick klä sig ledigare, i bara skjorta och pullover, eller kofta, bomullsbyxor och lätta, sportiga skor.
30 och 40-talet var en tid av krig och mellankrigs tid, därför fanns det inte varken intresse eller möjlighet att vara allt för experimentiell eller vågad. Detta är inte nödvändigtvis bara något negativt, rent stilmässigt är detta modet mycket slitstarkt och klassiskt, stilrent och kvinnligt.The fashion few of the 1920's as something important and artistic lived on into the new decade. After a while the social effects of the great economical-depression started to show in fashion. There was a huge need for stability and a return to traditional values.
In the 1930's a new silhuette became popular. From the hourglass-shape, to the straight, boyish ideal of the 1920's, the focus shifted to the shoulders. Women wore wide butterfly and banjo sleeves and both men and women used shoulder pads to create the right v-shaped body. The women's waist became more important again, there was a striving to put women back in the traditional role, so that they wouldn't stir up any kind of disturbance to the order of society, by their questioning of family values. Also the skirts became longer, there was simply no place for anything challenging. Still, both the short hair and throusers remained fashionable until the early 40's.
The leading fashion influenses came from America, both because France struggled with internal problems but also due to the american musical and movie culture that had rised in popularity and started to conquer the european continent. The idol-phenomenon with fashion and movie stars as the ideal, changed the fashion industry and the way people recieved the trends.
The accessories became moore important, hats, bags, shoes and gloves where essential in creating the right look. The shoes had rounded tops, and high, wide heels, the smaller 1920's hat was still the most popular.
During the second world war, in the beginning of the 1940's, the fashion industry entered a low key phase. People couldn't afford to buy new clothes and it was not appropriate to be too glamourous and occupied with superfical things. Women used skirts down to the knees or longer, blouses, and simple-cut jackets. The waist was smaller and the hair longer. At the same time women started to use more trousers this was mostly because the men were in battle and the women did their work.
The insipration from popular culture also inflected the male fashion. As the most important icons we have Fred Astaire, Gary Cooper and Cary Grant. They established the so called London-draping. The suit became looser, more comfortable and lighter. More fabric around the shoulders, sleeves, and trousers. The waist was brought out by a slimmer cut.
The war effected the male-fashion in the color frame, more down to earth colours, but also the cut became slimmer and, more uniform-like. The over size proportions were not appropriate.
The sport fashion was a newcomer in fashion. Men could wear just the shirt, a pullover, cotton trousers and pair of light, sport shoes.
The 1930's and 40's was a time of war and recovery. That is why there wasn't really an interest in being too experimental and daring in fashion. This is not just something negative, from a style's point of view the fashion of these two decades are both very classical, feminine and timeless.

fredag 18 april 2008

The 1920's flapper fashion!


style.com
style.com


reklamposter....commercial poster


style.com


movieposter for Chicago

1920-kvinnans frigörelse i modet! The liberation of women in fashion!


1920-talet var det första decenniet där modet verkligen steg in i en modern era och fick den form det har än idag. Modet blev ett cykliskt fenomen, snabba växlingar och kankse det viktigaste av allt -man vågade experiemntera och vara banbrytande som aldrig förr.
Det första världskriget och tiden efter innebar många sociala och samhälleliga omvälvningar. Under kriget hade kvinnan fått sköta många av de traditionellt mansdominerande yrkena och uppgifterna, kvinnan hade insett sin potential och sin underlägsna ställning i samhället. Efterkrigstiden präglades av revolution och optimism på alla plan, kvinnan ville omdefiniera sig själv och gjorde detta bl.a. genom att åtaga sig en ny social roll. Den sk "flapper" stilen och livsstilen var ett steg i frigörelsen.
Kvinnan klippte håret kort, "bobbat hår", korsetterna kastades och hon började använda klänningar som till modellen liknar ett rör. De var löst sittande, bekväma och friare. En flapper levde det goda livet, hon lyssnade på Jazz-musik, dansade "the Charleston" med en drink i den ena handen och en cigarett i den andra.Det var nu den feministiska kampen sattes i rullning på allvar.
Mannen klädde sig också ledigare. Den sportiga stilen blev populär, jazz-kostymen var enklare, mindre styv och har stått som modell för mannens nutida standard kostym. I konsten var det art Noveau, mediabaserade verk t.ex. reklamaffisher och nya innovativa stilar som t.ex. Picasso som dominerade.


Bobbed hair


The 1920's was the first decennium when fashion really stepped in to the modern era and took the form it still has today. Fashion became a phenomenon with rapidly changing trends and maybe the most important thing- the courage to experiment and break boundaries like never before.
The first world war end the time after meant many changes both in society and socially. During the war the woman had taken over and handeled many of the former man-dominated work-formes. She had realised her potential and her socially sub-ordinated position. The post-war era was a time of revolution and optimism on many fields of society. The women wanted to re-define themselves and did this by taking a new social roll. The so called "flapper" style and living was one way to achieve this.
The women cut their hair short, in a so called bob, the corsette was thrown out and replaced by loose tube-like dresses. This way of dressing was more comfortable and free. As where the women, a flapper listened to jazz-music and danced "the Charleston" with a drink in one hand and a cigarette in the other. The feminist battle started.Also the man dressed in a more casual way, a sporty style became popular and the jazz-suit was simplier and less strict. This modell is still the standard for suits today. In other cultural spheres art Noveau, mediabased works like commercial posters and artists such as Picasso dominated.

måndag 14 april 2008

Today and yesterday....same day, same play ?Gustav klimt
style.comstyle.comstyle.comHenri Toulouse- Lautrec

*!900-1910*


I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet var det enligt det redan länge rådande idealet kvinnas midja och höfter som stod i centrum. Den rätta kontrasten skapade man m.h.a. korsätter och olika volangeffekter samt stöd under kjolarna.
Det blev modernt att ge kjolen en bakåtpösande form, d.v.s. att man byggde kjolstödet och volangerna bakåt, till detta hörde ett långt släp.
Vid urringningen hade man antingen spetsar för att framhäva dekoletaget eller tvärtom ett övre klänningsstycke som i princip döljde all hud m.h.a. långa ärmar och en hög krage. Var man riktigt modemedveten hade man solfjäder eller parasoll, detta behöll den bleka, aristokratiska huden och fungerade som accesoarer.
Håret skulle vara högt uppsatt i en knut men med betoning på volym åt sidorna. Ville man vistas utomhus var det någon form av hatt som gällde, gärna med band, olika former av dekor och ett brett brätte för att skydda mot solbränna, hatten gjorde också så att figuren föreföll längre.
Vid sekelskiftet blev det populärt med slankare och rakare siluetter, midjan lyftes fortsättningsvis fram, men man lade större vikt vid axlar än höfter. Män bar kavaj, väst och byxor, samt hattar av olika slag. Hatten var inte bara en accessoar utan signalerade också till vilken samhällklass man hörde.

In the end of the 19 th century the most importatnt features to emphasize in fashion were the waistline and the hips. The right contrast was made by corsettes, different flounce-effects and volume-support under the skirts. It became fashionable to create a volume effect backwards, the flounces and the skirtsupport were thus built backwards to give the wanted illusion.
The decoletage was eather brought out by some decorations or entirely hidden by a high and tight collar. According to some style-directions no excess skin was to be shown. Popular accesories were sunfans and parasiolls, these were both a part of the look and practical in maintaing the pail, aristocratic look.
In hairstyle the sideway volume was most important, the hair was put up in a high knot and outside shield by different kind of hats. Many with a lot of decorations and often with a vide brim, this gave both protection from the sun and made the figure appear longer.
Around the shift from the 19 th to the 20 th centure the siluette became straighter and moore slender, the waist was still important but the shoulders became moore important than the hips. For men the style was simple, a suit, a west, throusers and hats. The hats were besides stylish also an indication of social class.


Efter secondhand temat tänkte vi att det skulle passa bra att ta en titt på modets historia. " Du kan inte se din framtid om du inte kan ditt förflutna", med andra ord kan det vara både nyttigt och intressant att veta hur folk sett ut och klätt sig genom tiderna. Modet är inte isolerat från allt annat som händer i världen, man kan säga mycket om tidens strömmningar, attityder, ideal och stora omvälvningar genom att granska hur folk velat eller varit tvugna att presentera sig själva. Här tar vi upp förändringarna under 1900 och 2000 talet ur ett västerländsk perspektiv. Speciellt intressanta insikter kommer vi att få när vi jämför detta med hur det ser ut i Japan, S råkar nämligen vara där just nu och har lovat att komma hem med en massa nya intryck och upplevelser!

After the secondhand theme we thought it would be a good idea to go through the history of fashion. "You can't know your future if you don't know your past", in other words, it can be both interesting and enlightening to know how people have looked and dressed through history.
Fashion is not isolated from everything else that heppens in our world, you can say a lot about the dominating movements, attitudes, ideals and events by taking a closer look at how people have wanted or been obligated to present them selves. We will go through the changes during the 20th and 21th century, and from a western point of view. This is an especially interesting perpective since we are going to compare it with Japan later on. S happens to be there right now, and hev promised to come back with loads of interesting insights and experiences!style.com

torsdag 10 april 2008

From Stockmann with löööv or make-up?


Vår sista stop blev Stockmanns sminkavdelning där vi genast bemöttes av trevliga expediter. Vi gjorde en kort intervju med den korthåriga damen på bilden. Personens kläder är mindre viktiga om man jobbar på sminkavdelningen i Stockmann för att man ändå måste ha en uniform. Detta för att man skall se klinisk ut säger damen. Vi tror att det ligger mer bakom en sådan klädsel. Uniformer anses på något sätt som respektingivande och som kund uppfattar man uniformklädda försäljare som sakkunniga eller professionella (jämför läkarrocken eller polisuniformen). För att jobba här bör man verkligen ha en bra personlighet, kunna olika språk och vara social. Man får dock inte glömma att sminka sig. "Det är ju självklart om man jobbar på en sminkavdelning!" utbrister damen.

Stockmann's make up departement was last the stop of our report. Here we were welcomed by very friendly shop assisstants. We had a short interview with the shorthaired lady on the picture. A person's own style is less important if he or she works at Stockmann's make up departement because here you have to be dressed in a uniform. The lady explains the uniform by telling us that a person must look clean here during work. We think that there's more to the truth. The purpose of using uniforms is often that they infuse respect, in this case for the staff of the make up departement. As a customer you see the staff dressed in uniforms, as experts or professionals (just compare this with the doctor's white coat and the police uniform). You are supposed to have a good personality, speak several languages and be a people's person BUT don't forget to put your make up on. "It's pretty obvious to be made up if you work here!", the lady exclaims.

*KAPPASHOP**Måste man se ut som en miljon för att man säljer märkeskläder?

*Do you have to look a million dollar to sell branded-clothing?


Katri jobbar i Kappashop i Hansakvarteret. Det är en butik som säljer märkeskläder av bra kvalitet till saftiga priser. Utanför butiken hittar vi ett par gröna läderstövlar, det är på rea, kostar 275 euro (köpte ett par liknande för två euro på loppis i förra veckan...)! Här skulle man tro att det gäller att verkligen vara en bra försäljare för att övertyga folk att investera. Kvalitet och högklassiga märken är det som gäller. Hur måste man då se ut för att jobba i en sådan butik?
Katri skrattar lite och berättar att hon är osminkad idag, på sig har hon en svart blus och ett par jeans, håret är naturligt och hänger löst. Hon ser fräsh ut, men inte speciellt fixad. Det viktigaste är att man är en serviceinriktad person, att man har ett trevligt sätt och kan handskas med människor. Det är alltså (klysha, klysha!) personligheten som avgör inte hur man ser ut, så länge man är hel och ren!

Katri workes at Kappashop in the Hansa-mall. This is a place where you can buy branded-clothing of good quality and to sky high prices. Outside we find a pair of green leather boots, they're on sale, 275 euro (I bought a similar pair at a flea market for two euros last week...)! You'd think that this shop needs really good salesmen to convince people to go for it. Quality and high-class labels is the melody. So how do you have to look to work here?

Katri laughs and tells us she's not wearing any makeup today, she's dressed in a black sweatshirt and jeans, her hair is natural and clean. She looks fresh but not all that styled. The most important thing is to be a serviceminded person, to be nice and able to deal with people. So, it's (cliché, cliché!) the personality that matters rather than looks, as long as you're nice and clean!

onsdag 9 april 2008

Personlig stil är viktig! Your personal style is important!


Något som vi har länge varit intresserade av är vad en person som jobbar som försäljare i olika butiker har för krav på sig gällande utseendet. Efter att ha yrat en stund i Åbo centrum fick vi en super idé. Vi tänkte att det skulle vara roligt att höra vad just olika försäljare har att säga. Vi tog oss till tre olika butiker och Glitter i Hansa kvarteret var den första och intervjuade en av försäljarna. Enligt henne är den personliga stilen viktig om man jobbar på Glitter. Vi tycker att detta syns väldigt bra på båda försäljarna. Det finns dock vissa krav som att man inte får visa axlarna och ifall man använder minikjol bör man använda leggings. Försäljarna har inte heller några krav på sig att de måste göra reklam för saker i
butiken, detta gjorde de frivilligt.
We've been interested in what is demanded of people who work as salespersons, concerning their appereance. After a moment of walking around in the centre of Turku we got a brilliant idea. We thought it would be so much fun to hear what different salespersons have to say. We went to three shops and we began our journey with Glitter in the block of Hansa. We interviewed one of the salespersons, about clothing restrictions at Glitter. According to her the personal style of a person is enhanced at Glitter. That's pretty obvious if you look at these two ladies. There are however some restrictions like bare shoulders are not allowed and if you are wearing a mini skirt leggings are essential. It's not demanded of the salespersons that they should use the stuff from the shop whilst working but they do it voluntarily.

tisdag 8 april 2008Här handlar vi secondhand i Åbo/ Secondhand in Turku:

UFF på humlegårdsgatan-
*överpris men bra läderjackor och välorganiserat!
*A bit overprice but they have nice leatherjackets and it's very well organized!

Frälsningsarme'n på Aningaisgatan-
*Råddigt och i första anblicken tantvarning, men här kan man hitta riktiga pärlor, väldigt billigt, speciellt skorna!
* A bit messy and at first glance old-ladywarning, but here you can find some real treasures, and often very cheap stuff, especially shoes!

Osto ja Myyntiliike på Aningaisgatan-
*Håller tyvärr på att stänga!! Här kunde du hitta allt mellan himmel och jord, om du skyndar dig kanske du ännu hinner ta en titt innan dörrarna stängs för gott!
*This shop is unfourtunately closing! It was a place with everything from silverspoons to vitage clothing, if you're fast you might still manage to get a glimpse before the doors shut for good!


Vaikka Mitä på Universitetsgatan-
*En riktigt guldgruva för äkta vintage kläder, väskor och skor. Trångt men välorganiserat och ett stort sortiment av smycken.
*A real goldmine for real vintage clothes, bags and shoes. It's very small but well organized and a big sortiment of jewellery.


I Helsingfors skulle jag rekommendera robertsgatan, där hittar du både UFF och Emmaus, en annan UFF, två våningar finns på Fredriksgatan.

In Helsinki I'd recommend Robertsgatan, there you'll find both UFF and Emmaus, and another UFF, with two levels is at Fredriksgatan.I Stockholm kan rekomenderas Judiths secondhand på Hornsgatan 75, på samma gata men på andra sidan finns både Myrorna och Missionsboden. En riktigt härlig och välorganiserad secondhandbutik är Emmaus på Götgatan, här finns allt, skivor, härliga jackor och SKOR!

In Stockholm Judiths secondhand on Hornsgatan 75 is an incredible secondhandshop, on the same street, but on the other side you'll find both Myrorna and Missionsboden. A lovely little and well organized shop you'll find on Götgatan, here in Emmaus you can come across almost anything, records, lovely jackets and SHOES!

Vem har sagt att vardag är tråkigt! Who said casual is boring!


detaljer, detaljer, detaljer, LESS IS NOT MORE!

Jazz eller klassiskt? Jazz or classic?


Bra musik, en flaska rött vin och gott sällskap-den perfekta kvällen!
Good music, a bottle of red wine and the right company-a perfect evening!