torsdag 10 april 2008

From Stockmann with löööv or make-up?


Vår sista stop blev Stockmanns sminkavdelning där vi genast bemöttes av trevliga expediter. Vi gjorde en kort intervju med den korthåriga damen på bilden. Personens kläder är mindre viktiga om man jobbar på sminkavdelningen i Stockmann för att man ändå måste ha en uniform. Detta för att man skall se klinisk ut säger damen. Vi tror att det ligger mer bakom en sådan klädsel. Uniformer anses på något sätt som respektingivande och som kund uppfattar man uniformklädda försäljare som sakkunniga eller professionella (jämför läkarrocken eller polisuniformen). För att jobba här bör man verkligen ha en bra personlighet, kunna olika språk och vara social. Man får dock inte glömma att sminka sig. "Det är ju självklart om man jobbar på en sminkavdelning!" utbrister damen.

Stockmann's make up departement was last the stop of our report. Here we were welcomed by very friendly shop assisstants. We had a short interview with the shorthaired lady on the picture. A person's own style is less important if he or she works at Stockmann's make up departement because here you have to be dressed in a uniform. The lady explains the uniform by telling us that a person must look clean here during work. We think that there's more to the truth. The purpose of using uniforms is often that they infuse respect, in this case for the staff of the make up departement. As a customer you see the staff dressed in uniforms, as experts or professionals (just compare this with the doctor's white coat and the police uniform). You are supposed to have a good personality, speak several languages and be a people's person BUT don't forget to put your make up on. "It's pretty obvious to be made up if you work here!", the lady exclaims.

Inga kommentarer: