lördag 8 mars 2008

Vetenskapen om färg och form, humanist javisst! The science of colour and shape, humanistish stylish!
Dessa stiliga damer hittade vi på humanistikum. De är skönt att se människor som lyckas matcha sina kläder så att helheten bli fungerande både ifråga om former, mönster samt bekvämlighet. Såhär i vintertid ( enligt kalendern iallafall) är förstås ytterkläderna bland de viktigaste plaggen. Dessa två kappor är dock mycket mer än bara varma och bekväma. Den svarta kappan är empirskuren d.v.s. att den är som tajtast vid brösten och blir lösare ner till, denna skärning är både figurvänlig och snygg, dessutom ryms det ett bar ylletröjor under om det skulle bli riktigt kallt (as if...). Den stora halsduken och tightsen undertill ger en sorts timglas effekt som passar damen ifråga mycket bra.
I kontrast till det hel svarta har vi fröken gul. Notera hur t.o.m. hennes egen hårfärg matchar helheten. Detta är en mycket viktig poäng. Tänk på dina egna färger när du väljer kläder. Med rätt komplement till din egen hudton, ögonfär och ditt hår lyfter du fram dina bästa sidor. Är du mycket ljus ska du t.ex. akta dig för allt för kalla och bleka toner, välj istället varma och naturnära färger. Det beror såklart på hur du ser ut ( och känner dig) i övrigt, men pröva dig fram och tänk på att färg och form är A och O när du söker kläder som passar just dig och din personlighet. Kläderna ska göra dig en tjänst inte använda dig som skyltdocka! Till sist vill jag ännu lyfta fram fröken guls väska, inte alla skulle ha kommit på tanken att matcha rutigt och blommigt, men här fungerar det faktiskt. Kom ihåg, DET FINNS INGA DEFINITIVA REGLER I MODET! DET ÄR HELHETEN SOM AVGÖR!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

We found these two stylish ladies at humanisticum. It's nice to see people who manage to compose their look so that both shape, patterns and comfort match. In in the winter (at least according to the calender) outdoor clothing is essential. These coats though are much more than just warm and comfortable. The black coat is empire-cut witch means it's tightest around the chest and gets loose downwards, this model is both figure-friendly and looks good, besides if it's really cold (as if...) there's room for a couple of warm cardigans underneath. The huge scarf and the tights instead of trousers create a hourglass effect which suits the lady well.
As contrast to the black to black we have Lady yellow. Note how even her hair seems to match the entire look. This is a very important point. Think about your own colours when choosing clothes. With the right complements to your own skin tone, eyecolour and hair you can bring out the best of what you've got. If you are very light for example, you should be careful with cold and pale tones, go for something warm and natural instead. This is ofcourse due to how you look otherwise (and feel ), but try your way out and don't forget that colour and shape are the key factors when you're looking for clothes that suit you and your personality specifically. The clothes should serve you not use you as a dummy. Finally I'd like to bring out Lady yellow's bag, not everybody would dare to match flowers with checks but this really works. Remember, THERE ARE NO DEFINITE DO'S AND DON'TS IN FASHION! IT'S THE ENTIRE LOOK THAT REALLY MATTERS!

Inga kommentarer: