tisdag 25 mars 2008

Vad är det för skillnad? What's the difference?

I många sammanhang används vintage och secondhand som synonymer. Det finns dock en stor skillnad mellan vad man ursprungligen menade med begreppen. Vintage är ett begrepp som kommer från engelskan och betyder ungefär "en bra årgång". Man använder begreppet om varor och produkter som är äldre och av god kvalitet. Man kan t.e.x. prata om vintage viner, då syftar man på anrika viner som är gjorda av de bästa druvorna.
I modesammanhang används vintage om kläder från en annan tidsera, somliga anser att vintage kläder måste vara minst 25 år gamla, detta är dock en tolkningsfråga. I vissa sammanhang talar man om vintage så fort det handlar om kläder från någon tidigare, betydelsefull modeströmmning som t.e.x. 90-talets grunge mode. Skillnaden mellan vintage och retro är att retrokläder är ny producerade efter en gamal modell, vintage däremot är en produkt som tillverkades i ett autentiskt, kulturellt sammanhang som hör stilen till.
Secondhandkläder är precis som begreppet antyder andra hands-varor. Det kan vara frågan om precis vad som helst, dålig kvalitet eller bra, nytt eller gammalt, lump eller t.o.m. oanvända plagg. Secondhandkläder säljs i secondhandbutiker, de har sällan det samlar- eller egenvärde som vintagekläder kan ha. Secondhand är ett begrepp som är tätt sammankopplat med välgörenhet. Många secondhandorganisationer skänker en del av inkomsten till välgörande ändamål. Kläderna fås ofta genom insamlingslådor av privatpersoner, i princip istället för att slängas bort. Därför bör secondhand kläder alltid vara mycket billigare än nya, vintage däremot kan och kostar ofta mer, det är som antikviteter i klädform.

Vintage and secondhand are often used as synonyms. Originally though there is quite a diffrence. Vintage means a good years issue's, the word is used in describing goods and products that are older and of good quality. Vintage wine for example is a traditional wine made off the highest quality grapes.
In clothing and fashion, vintage is used for clothes from another era, some state that they have to be at least 25 years old to carry the vintage label. This is though highly debated and in some cases any kind of clothing made in an earlier and somewhat important fashionmovement is vintage. Grunge for example is called 90's vintage. The difference between vintage and retro is in retro being a remaking of older fashion-patterns, while vinatge is a product created in the autenthic, cultural concistency of the distinct time and style.
Secondhand is as the name imlpies products that have already belonged to someone else before reaching your hands. It can be of any kind of quality and style, new or old, rags or never used before. Second hand clothes are distributed in secondhand shops, and seldom have the same collectors-value as vintage clothes can have. Secondhand is closely connected to charity. Many shops give some of the profit to a good cause. The clothes are often collected in special containers where private persons leave them instead of throwing them in the trash. Because of this they should always be a lot cheaper than new clothes, vintage on the other hand can and is often more expensive, it's like antiques in the form of clothing.
JB, wikipedia

Inga kommentarer: