fredag 29 februari 2008

Veckans modehjälte! Fashion hero of the week!
Vi vill lyfta fram en person som speciellt modigt uttrycker sin egen stil. Rocken är av den tidigare konstaterat anonyma färgen svart, men denna är allt annat än anonym. Notera detalgerna på huvans kant och den intressanta skärningen. I kombination med kvinnans egna karaktär får man känslan av sagofigur eller av att vara på en mer exotisk plats. En eloge ska hon ha för att hon vågat leka med modet. Det handlar inte alltid om att vara snyggast, mode är fram för allt en uttrycksform.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

We want to bring out one person who especially well expresses her own style. The coat is black, as we earlier pointed out a very anonymous color, this one is though everything but anonymous. Note the details on the hood and the interesting cut. In combination with the character of the woman on the picture you get the feeling of being in a fairy tale or some place far more exotic. We want to praise her for daring to play with fashion. It's not always about trying to be the best looking, fashion is more than anything a way of expression! Have FUN!

Inga kommentarer: