tisdag 26 februari 2008

Men in black!


Män i svart är stiligt men denna anti-färg är trots allt ganska opersonlig. Tänk på det svarta som en grund mot vilken du kan projisera din egen personlighet. Eller som något som binder ihop och lyfter fram ditt övriga klädval. Oberoende om du föredar minimalism, en stilren känsla, sportighet, klassisk eller extravagans fungerar den svarta rocken som ett nyckelplagg i din garderob.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Men in black are stylish but this anti-colour is still rather unpersonal. Think about black as a foundation on which you can project your own personality. Or as the element that binds togheter and emphasizes the rest of your clothing. It doesn't matter if you prefere minimalism, sportiness, a classical or extravagant style, the black jacket works as one of the key pieces in your closet.

Inga kommentarer: